Duurzame Energie: Interesse in duurzame energie daalt in Nederland


Ongeveer 52% van de Nederlanders zegt geïnteresseerd te zijn in duurzame energie, dit is lager dan de 57% in 2015. Ook staat duurzame energie in vergelijking met andere thema’s zoals veiligheid, gezondheidszorg en criminaliteit laag op de agenda. Dit meldt Motivaction na een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

Ook overschatten Nederlanders het gemiddelde aandeel van groene energie in Nederland sterk, wanneer alle duurzame energiebronnen meegeteld zijn (aardwarmte, wind, zon) schatten Nederlanders het totale aandeel op 45%. Terwijl het werkelijke aandeel maar op 5% ligt.

Financiële plaatje

Financiën blijft momenteel een grote drempel om over te stappen op duurzame energie. Bijna de helft van de Nederlanders geeft aan dat ze het financieel niet op kunnen brengen om over te stappen op meer duurzame bronnen.

Maar het niet willen overstappen kan ook te maken hebben met dat zeven op de tien Nederlanders vinden dat de overheid verantwoordelijk is om er voor te zorgen dat wij meer duurzame energie gaan gebruiken. Slechts een derde vond dat de verantwoordelijkheid ook bij zichzelf lag.

Conclusie

Met een onverwachtse dalende interesse in duurzame energie en op hetzelfde moment een verkeerde inschatting in de duurzame energie bijdrage in Nederland, blijkt dat er toch te weinig aandacht aan duurzame energie besteed wordt. Daarom willen wij bij Energy Department de komende tijd vaker het nieuws over duurzame energie toelichten.


Energy Department 8.525 10 40