Kernenergie

Kernenergie is een vorm van energie, die opgewekt wordt door kernreacties. Het proces stoot gemiddeld 10 tot 100 keer minder CO2 uit dan bijvoorbeeld fossiele brandstoffen. Bij de bouw wordt van een kerncentrale wordt er wel gebruikt gemaakt van fossiele brandstoffen. Echter stoot een kerncentrale evenveel uit als energie uit wind, water en zon.

Voordelen kernenergie

  • Bij opwekking komt weinig tot geen CO2 vrij.
  • De grondstof uranium, die nodig is voor de opwekking, is relatief goedkoop
  • Niet afhankelijk van bepaalde regio’s of landen. Uranium is overal verkrijgbaar uit rotsen, bodem en zeewater.

Nadelen

Echter hebben kerncentrales wel een groot nadeel: het radioactieve afval. Dit afval is slecht voor de gezondheid en het milieu. De straling van het afval is daarbij nog gevaarlijk voor levende wezens. Voordat kernenergie goed ingezet kan worden, zal er eerst een veilige en langdurige opslag nodig zijn. Andere nadelen van kernenergie zijn:

  • Kans op een ernstig ongeluk. De kans is heel klein, maar heeft grote gevolgen. Denk aan nadelige gevolgen van straling op de lange termijn.
  • Het bouwen van een kerncentrale kost veel geld. Het gaat hier om miljarden euro’s.
  • Kerncentrales kunnen misbruik maken van de situatie. Dit kan door bijvoorbeeld de ontwikkeling van kernwapens.