Wat is aardgas precies?

Aardgas is honderd miljoen jaar geleden ontstaan uit restanten van planten en dieren. Net als steenkool en aardolie, is het een fossiele brandstof. Het wordt gebruikt voor onder andere het verwarmen van huizen en als brandstof voor auto’s. In de meeste huizen wordt hier ook nog mee gekookt. Echter het grootste deel gaat naar energiecentrales. Die het weer gebruiken om stroom op te wekken.

Waaruit bestaat aardgas?

Aardgas bestaat voor het grootste deel uit methaan (ongeveer 82%). Daarnaast bestaat het ook voor +/- 14% uit stikstof, 3,5% hogere gasvormige koolwaterstoffen en ongeveer 1% uit kooldioxide. Er kunnen echter geen exacte verhoudingen gegeven worden. Dit, omdat de verhoudingen per regio verschillen van waar het gas zich bevindt. In Nederland halen wij het uit Groningen. Als Nederland zijnde, zijn wij niet afhankelijk van het buitenland voor gas. Dit komt door onze grote aardgasvelden.

Aardgas: hoe komen wij eraan?

Overal in de wereld bevinden zich boortorens. Deze worden geplaatst op de plek waar aardgas te winnen valt. Kijk bijvoorbeeld naar Groningen. Een boor zit 3 tot 4 kilometer in de grond. Dat maakt het gebruik van boortorens noodzakelijk. Deze toren plaatst een buis in de grond waarnaar het gas omhoogstijgt. Het gas wordt opgevangen en gefilterd van zand, water en andere schadelijke stoffen. Via pijpleidingen wordt het afgeleverd bij de eindgebruiker. Aangezien aardgas geurloos is wordt er een kenmerkende geur aan toegevoegd om bijvoorbeeld een gaslek makkelijker te herkennen.

Duurzaam of niet?

Aardgas is geen onuitputtelijke bron en raakt uiteindelijk op. Mede daardoor is het niet duurzaam. Daarnaast komt er ook CO2 vrij bij het opwekken van stroom en gas, wat schadelijk is voor het milieu. Groen gas is hierbij het alternatief, komende van biomassa zoals afval en mest. Dit zijn bronnen die nooit opraken en daarmee duurzaam zijn.