Bedrijfstijd elektriciteit

De bedrijfstijd elektriciteit is er om aan te geven hoe stabiel het gebruik van elektriciteit is over de aankomende periode. Als het maximale afgenomen vermogen in een jaar goed verdeelt is, is er ook meer stabiliteit in het energieverbruik. Des te meer, des te beter. Andersom geldt hetzelfde. Bij meer pieken en dalen in het vermogen is de stabiliteit in energieverbruik minder.

Berekening

De berekening voor de bedrijfstijd elektriciteit gaat als volgt:

  • Totale verbruik (in kWh) in een jaar/ het maximaal afgenomen vermogen (in kWh) in een jaar

Voordelen hoge bedrijfstijd 

Hoge bedrijfstijd betekent een stabieler inkoopprofiel. Hiermee is dan de vraag van een bedrijf naar energie beter in te schatten. Dat neemt minder risico met zich mee. Wat dan weer gunstig is voor de programmaverantwoordelijkheid. Een bedrijf is zo eenvoudig in staat om een planning op te stellen qua productie, transport en verbruik. Dit wordt gedaan voor de landelijke netbeheerder TenneT voor elektriciteit. En voor Gas Transport Service (GTS) bij de bedrijfstijd gas.