Wat is bio-energie? Bio-energie betekenis

Bio-energie is een natuurlijke bron van energie voor elektriciteit en gas. Het wordt ook wel biomassa genoemd. De energie die hieruit wordt gehaald ontstaat uit het verbanden, vergassen en vergisten van natuurlijke materialen. Denk aan compost, en koeienmest.

Waar komt die energie vandaan?

Nu u weet wat bio-energie is, is het ook belangrijk kennis te hebben over de bronnen waaruit die energie wordt gehaald. Bronnen zijn:

  • Hout
  • Koeienmest
  • Compost (plantaardige resten)
  • Plantaardige olie

Door het proces door te gaan van de verbranding, vergassen en het vergisten ontstaat er warmte. Dit wordt voor het grootste deel omgezet naar elektriciteit.

Duurzaamheid bio-energie

Zoals hiervoor al gezegd is, is biomassa een natuurlijke bron van energie. Wat betekent dat het valt onder duurzame energie. Dit komt mede doordat het een onuitputtelijke bron is. Het gaat nooit op! Daarboven is biomassa ook nog eens klimaatneutraal. Het stoot wel CO2 uit, maar deze uitstoot neemt niet toe in de atmosfeer. Dit komt, omdat planten de CO2 eerst uit de lucht plukken. Wanneer de plant aan het einde van zijn bestaan is laat die de opgenomen CO2 weer los. Hierdoor is het een natuurlijke cyclus en dus duurzaam!

Gebruikt mijn energieleverancier bio-energie?

Vrijwel alle leveranciers leveren ook energie vanuit deze natuurlijke bron. Echter kan de hoeveelheid nog wel verschillen. Dit is te vinden in het stroometiket. De energieleverancier is verplicht hierin te zetten in hoeverre geleverde energie afkomstig is van biomassa. Op het stroometiket kunt u dus makkelijk achterhalen of een leverancier duurzaam is.