Wat is biogas precies?

Biogas is een biologisch gewonnen vorm van gas die als vervanging dient van aardgas. Dit is daarom een vorm van groene energie. Het groene gas ontstaat uit vergisting van bijvoorbeeld groente- en fruitresten, rioolslib en mest.

Productie van biogas

Voordat het gas bruikbaar is, moet er eerst een vergisting plaatsvinden van de bovengenoemde producten. Daarnaast moet het nog gedroogd en gezuiverd worden. Het gas moet ook dezelfde kwaliteit bedragen als aardgas. Als het hieraan voldoet kan het groen gas genoemd worden.

Gebruik groen gas

Momenteel wordt er nog weinig gebruikt gemaakt van gas uit biomassa, wegens het langdurige productieproces. In Nederland staat vooral CO2-neutraalgas in de spotlight. Waarom is dat?

Wat is het verschil tussen biogas en CO2 neutraal gas?

Beide zijn een vorm van groene energie. Maar wat is nu eigenlijk het verschil?

  • Biogas is een onuitputbare bron en er bij het productieproces wordt er geen CO2 uitgestoten.
  • CO2 neutraal gas is CO2, vrijgekomen bij de productie van aardgas. Deze wordt weer gecompenseerd met de planten die de uitgestoten CO2 opnemen. Het is dan ook een uitputbare bron.

Omdat CO2 neutraal gas op dit moment bereikbaarder is, kiest Nederland nu vooral voor het gebruik van CO2 neutraal gas. De transitie naar biogas is bezig, maar er is zeker nog een lange weg te gaan.