Wat is blauwe energie?

Blauwe energie is de opwekking van energie uit een combinatie van zoet en zout water. Deze vorm van energie is niet erg bekend maar zeker een zéér duurzame energiebron. Deze vorm van energie opwekken wordt op dit moment zelfs gezien als de meest duurzame manier van energie opwekken. Dus duurzamer dan groene energie, wat wel zeer bekend is als duurzame oplossing van energie.

Wat maakt het zo duurzaam? 

In Nederland is er nou eenmaal veel water. Het kost niets en het opwekken van deze vorm van duurzame energie stoot geen giftige stoffen of broeikasgassen uit. Blauwe energie kan continu opgewekt worden op plekken waar er een overgang is van zoet naar zout water. Daarnaast heeft het geen invloed in het opwekken van de duurzame energie. Wat natuurlijk wel het geval is bij zonne-energie en windenergie. Natuurlijk is dan de vraag, hoe gaat het opwekken van blauwe energie?

Het opwekken van blauwe energie

Het opwekken van blauwe energie gaat als volgt:

  • Zoet water wordt gemengd met zout water, hiervoor zijn twee membranen nodig.
  • Een van de membranen brengt deeltjes met een positief geladen waarde over naar het zoete water. Ook wel natriumionen.
  • Tegelijkertijd brengt het zoete water, negatief geladen deeltjes over naar het zoute water. Ook wel chloriden-ionen.
  • Positieve deeltjes worden gemengd met de negatieve deeltjes. En andersom. Bij deze overdracht ontstaat er een kracht die gebruikt kan worden voor stroom.

Dit wordt gedaan in blauwe energiecentrales. Zo is er een actief bij de Afsluitdijk in Nederland, die uiteindelijk 500.000 huizen wil voorzien van stroom.

 Is het haalbaar?

Doordat er twijfel is of het bovengenoemde doel commercieel haalbaar is, is deze vorm van energie nog niet erg in ontwikkeling. Daarom heeft de overheid als doel 10% van de huishoudens in Nederland te voorzien van blauwe energie.