Wat is de contractcapaciteit voor gas?

Contractcapaciteit gas is de maximale capaciteit die het gasbedrijf vrijmaakt, voor elke klant die bij het bedrijf afneemt per jaar. Deze contractcapaciteit is de optelsom van de basiscapaciteit en de additionele capaciteit. Deze wordt uitgedrukt in kubieke meters per uur (m³/u).

Contractcapaciteit verhogen of verlagen

Er is de mogelijkheid om de capaciteit te verhogen of te verlagen. Dit kan in overleg met de netbeheerder. Als het gaat om een verhoging moet er wel gekeken worden of het gasnet dit aankan. De kans dat er meer verbruikt wordt dan de contractcapaciteit op bijvoorbeeld een koude winterdag is aanwezig. Echter is het eerst belangrijk om te bepalen welk type grootverbruiker uw bedrijf is.

Soorten grootverbruikers

Bij gas zijn de grootverbruikers onder te verdelen in drie types, ingeschat op basis van het geschatte jaarverbruik en de meetinrichting. Daarbij kan de meetinrichting weer met of zonder telemetrie zijn. Is de meter zonder telemetrie? Dan meet de netbeheerder het verbruik vanaf afstand.

Dit zijn de 3 categorieën waar grootverbruikers onder kunnen vallen:

  • Profielgrootverbruik G2C: gasverbruik tot 170.000 m³ per jaar
  • Telemetriegrootverbruik GXX: gasverbruik tussen 170.000 m³ en 1.000.000 m³ per jaar
  • Telemetriegrootverbruik GGV: gasverbruik boven 1.000.000 m³ per jaar

Alleen verbruikers die vallen binnen categorie GXX en GGV sluiten een contractcapaciteit af. Deze capaciteit bepaald de hoogte van de transportkosten die de netbeheerder factureert. Tarieven die netbeheerders hanteren moeten voldoen aan de tarievencodes (of tariefstructuren) die zijn opgesteld door de ACM (Autoriteit Consument & Markt). Gas en elektriciteit hebben beide eigen codes.