Energieprestatie gebouwen

De energieprestatie gebouwen, ook bekend als Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) is een richtlijn van het Europees Parlement. In deze richtlijn staat waaraan een gebouw moet voldoen. Dit wordt gedaan aan de hand van de zogenaamde energieprestatie-coëfficiënt. Een paar belangrijke verplichtingen waaraan een gebouw moet voldoen zijn:

  • Eisen voor een algemeen kader voor de methode om de energieprestatie voor gebouwen te berekenen
  • Minimumeisen voor de energieprestatie van nieuwe gebouwen
  • Het certificeren van de gebouwen
  • Regelmatige keuring van cv-ketels

Certificering van de prestaties

Hoe beter de energieprestatie van een gebouw is, hoe aantrekkelijker het is voor een (potentiële) koper. Dit wordt aan de hand van die certificering gedaan. Dit noemen ze ook wel het energielabel. Hieronder zijn de categorieën te zien:

Energieprestaties gebouwen (aangegeven per energielabel)

Via dit energielabel worden dus de energieprestaties van een gebouw gemeten. Het gaat dus om een slechte prestatie als het in categorie G valt (vaak oude gebouwen met slechte isolatie). Vanaf 2023 zijn bedrijven met een kantoorgebouw, verplicht om te voldoen aan energielabel C. Dit doet de overheid om de klimaatdoelen in het klimaatakkoord te halen. Een van die klimaatdoelen is dat in 2030 CO-2 uitstoot met 49% gedaald moet zijn.

Verandering vanaf 2021

Vanaf het nieuwe jaar zal er verandering plaatsvinden in het stelsel die de prestatie energie bepaalt van een gebouw. Indicatoren van de nieuwbouw, maar ook van de bestaande bouw worden vernieuwd en daarmee aangepast. Het gaat hier om de volgende wijzigingen:

  • Indicatoren in nieuwbouw en bestaande bouw
  • Energieprestatie bij vergunningsaanvraag
  • Certificerings- en kwalificatie adviseur
  • Aantoning kwaliteit/opstellen gebouwdossier