Wat is de European Green Deal?

De European Green Deal is het plan om de Europese Unie volledig klimaatneutraal te hebben in 2050. Dat betekent dat alles wat CO-2 uitstoot, direct wordt opgevangen door bijvoorbeeld een nieuwe technologie of door bossen. Europese Commissie voorzitter mevrouw von der Leyen ziet de Green deal ook als een groeistrategie: “De deal moet nieuwe jobs opleveren, en moet van Europa een technologische koploper maken.” (aldus, von der Leyen)

Inhoud van de Green Deal

Verschillende aspecten staan in het plan van de European Green Deal. het gaat hier om de volgende:

  • Verhoging van de klimaatdoelstelling voor 2030 en 2050
  • Mobiliseren van het bedrijfsleven
  • Energie- en hulpbroneffeciënt opbouwen
  • Streven naar een gif- en vuilvrij milieu
  • Zorgen voor schone, betaalbare en veilige energie
  • Ontwikkeling van een eerlijk en milieuvriendelijk voedselsysteem
  • Behoud en herstel van ecosystemen en biodiversiteit
  • Overgang naar slimme en duurzame mobiliteit versnellen

Met deze onderdelen willen zij het doel behalen van een compleet klimaatneutraal Europa in 2050.

Wat betekent de European Green Deal voor Nederland?

De Green Deal betekent in Nederland dat het klimaatakkoord wat staat in Nederland alleen met wat versnelling ingaat. Mede door de verhoging voor de klimaatdoelen van 2030 en 2050. Green deal is een schop onder de kont voor het klimaatakkoord.

Eerste stap zetten? Het is namelijk al sinds juli 2019 verplicht om te voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Hierin geeft u aan wat voor energiebesparende onderwerpen u ondergaat om uw steentje bij te dragen aan de energietransitie. Daarbij deelt de overheid ook subsidies uit zoals de SDE++ subsidie. Deze gaat binnenkort van start! Klik hier voor de exacte tijden!