Fuelmix gas

Fuelmix gas, ook bekend als de brandstofmix gas, is de verhouding tussen het grijze- en groene gas dat een energieleverancier levert. Met deze fuelmix weet u precies de verhouding hiertussen. Ook is te zien welke energiebronnen gebruikt zijn.

Het stroometiket noteert de fuelmix gas. Hierop kunt u direct zien welke energiebronnen er zijn gebruikt door de energieleverancier voor het opwekken van de energie.

Energieleveranciers zijn dan ook verplicht aan te geven hoeveel gebruik zij maken van groen- en grijs gas (in %). Daarbij zijn zij ook nog eens verplicht aan te geven wat de CO2-uitstoot is en hoeveel kernafval zij produceren.

Opwekken van groen gas en grijs gas

Grijs gas wordt gewonnen vanuit de grond, ook wel aardgas genoemd. Dit is een fossiele brandstof en dus niet duurzaam. Energieleveranciers zijn steeds actiever met het leveren van groen gas of -stroom. Dit is natuurlijk goed voor het bedrijfsimago. Ook vinden consumenten en de overheid dit steeds belangrijker.

Onder groen gas vallen twee mogelijkheden:

  • Biogas dat opgewekt wordt uit biomassa. Denk aan mest of compost zoals groente- en fruitresten
  • CO2 gecomprimeerd gas

Wilt u meer weten over deze duurzame energiebronnen?

Lees hier meer over biogas!
Lees hier meer over CO2 gecomprimeerd gas!