Wat is de G-waarde?

De G-waarde is onderdeel van de formule voor een variabele gasprijs. Het is de gemiddelde waarde van de gasolieprijs over (Mg) maanden direct voorafgaand aan de periode waarvoor de prijs geldt. De gemiddelde waarde van gasolie is gelijk aan de hoge en lage maandnoteringen zoals gepubliceerd in Platt’ s Oligram Price Report. In dit report wordt het weergegeven in U.S. Dollars/ton onder barges. Het is afgerond op 4 decimalen en omgerekend in EUR per ton. De omrekening vindt plaats tegen de gemiddelde maandkoersen afgerond op 5 decimalen uitgegeven door ABN-AMRO bank voor de betreffende periode en afgerond op vier decimalen. De waarde van de G wordt afgerond op 2 decimalen.