Wat is de gas- en elektriciteitswet?

De gas- en elektriciteitswet is de wet die gemaakt is voor vrij verkeer op de energiemarkt. Energie (gas en elektriciteit) werd in de 20ste eeuw geleverd door nutsbedrijven. Vanaf 1998 is een aanvang gemaakt met de privatisering en liberalisering van de energiemarkt. Tevens is de energiemarkt geliberaliseerd in opdracht van de Europese Unie, de Unie wilt een vrij verkeer van kapitaal, goederen, diensten en mensen binnen de EU. In Nederland is volledige liberalisering op 1 juli 2004 gerealiseerd. Omdat er toezicht nodig is houdt de Energiekamer, onderdeel van de ACM (Autoriteit Consument en Markt), toezicht op de naleving van de Gas- en Elektriciteitswet 1998.

Onderdelen van de wet

De wet regelt onder andere dat een energieleverancier:

  • een vergunning voor levering moet hebben (aan te vragen bij de ACM)
  • een leveringsplicht heeft aan iedere consument of kleinzakelijke klant die daarom vraagt (hier kunnen voorwaarden aan zijn verbonden)
  • garant moet staan voor een betrouwbare levering van energie
  • redelijke tarieven en redelijke voorwaarden moet hanteren, gecontroleerd door de ACM
  • moet aantonen dat hij de organisatorische, financiële en technische kwaliteiten heeft om zijn taak goed uit te voeren
  • de toegang tot het gas- en elektriciteitsnet heeft
  • ook dat de markt transparant moet zijn en dat de consument beschermd wordt tegen misbruik van mogelijke machtsposities van energie-aanbieders

De energiewet

Om de doelen te behalen van een klimaatneutraal Europa, is het belangrijk om de gas- en elektriciteitswet bewegende te houden. Zodoende is volgens het kabinet, een samenvoeging nodig met de energiewet. In feite moet het een transitiewet zijn. Om die reden gaat de energiewet naar hoogste waarschijnlijkheid op 1 januari 2022 in. Met veranderingen in het kader van de transitie naar een duurzamer Nederland.