Gasunie Transport Services (GTS): wat is dat?

De Gasunie Transport Services (GTS) is de beheerder van het landelijke gasnet. De GTS beheert, onderhoudt en bewaakt het landelijke gasnet van Nederland. De taken die de GTS uitvoert bevatten onder andere het volgende:

  • Beheren en innoveren van het gasnet
  • Zorgen voor veilig transport van gas
  • De verbinding maken van het landelijke gasnet naar het regionale gasnet en het internationale gasnet.
  • Evenwicht houden in vraag en aanbod van gas
  • Voldoende transportcapaciteit verzorgen op het gasnet

Wie onderhandelt er met de GTS?

Dit doen bijvoorbeeld de netbeheerders. Dit noemen ze ook wel shippers. Deze transporteren het gas weer op het regionale net. Ook zijn er eindgebruikers die een contract afsluiten bij de GTS. Dit zijn bijvoorbeeld industrieën en elektriciteitscentrales. Voor deze twee klanten is er geen andere keuze in leveranciers. GTS is de enige op het landelijke gasnet. Als monopolie hebben zij dan ook een machtige positie. Wel hebben zij een maximale grens van de tarieven.

Contact opzoeken met de Gasunie Transport Services? Dat kan! Klik hier!