Gedragscode consument en energieleverancier

De Gedragscode consument en energieleverancier is de code die energieleveranciers verplicht zijn te volgen. Dit geldt echter alleen voor de leveranciers die aan consumenten verkopen. Dit heeft dus geen directe betrekking op de zakelijke markt maar geeft wel de intenties van een leverancier weer. De code geeft aan dat zij:

  • consumenten goed zullen voorlichten
  • bij het werven van klanten consumenten op een goede en eerlijke manier benaderen
  • een wisseling van leverancier voor de consument op een zo goed mogelijke manier afwikkelen
  • De gedragscode geldt voor contacten tussen de energieleverancier (of een bedrijf dat namens een energiebedrijf opereert) en een consument aangaande de werving, het aangaan, de voortzetting en de beëindiging van leveringsovereenkomsten voor energie en daaraan gerelateerde contacten

Belangrijkste wijzigingen gedragscode 2021

Aan het begin van 2021 worden er weer enige wijzigingen doorgevoerd in de gedragscode. Wegens enig onduidelijkheid hebben energieleveranciers een behoefte aan verandering in de kwaliteit van de werving. Daarom is dit een van de belangrijkste wijzigingen in de gedragscode. Daarbij komen er in 2021 betere maatregelen voor de afspraken tussen de leveranciers en de intermediairs, verscherpte maatregelen bij verkoop aan deur en een uitgebreidere klantenprocedure.

Relevantie Gedragscode voor de zakelijke energieleverancier

Wettelijk gezien is de gedragscode niet een code waaraan een zakelijk energieleverancier zich moet houden, maar omdat dit normale omgangsregels betreft houdt Energy Department zich hier wel aan.