Groene energie voor bedrijven 

Groene energie, ook wel duurzaam opgewekte energie, is energie die niet gehaald wordt uit fossiele brandstoffen maar op verschillende andere manieren. Opwekkers van duurzame energie zijn, wind, zon, waterkracht of biomassa. Over de laatste vorm staat hieronder een toelichting.

Biomassa

Biomassa is een natuurlijke bron van energie voor elektriciteit en gas. Ook wel biomassa. De energie ontstaat uit het verbanden, vergassen en vergisten van natuurlijke materialen. Denk aan compost, en koeienmest.

Biogas

Biogas is een biologisch gewonnen vorm van gas die als vervanging dient van aardgas. Dit is daarom een vorm van groene energie. Het groene gas ontstaat uit vergisting van bijvoorbeeld groente- en fruitresten, rioolslib en mest.

Daarnaast heb je ook CO2-neutraal gas. CO2-neutraal gas is CO2, vrijgekomen bij de productie van aardgas. Deze compenseert met de planten en bomen die de uitgestoten CO2 opnemen.

Groencertificaten

Dit betreft groene stroom inkopen vanuit het buitenland. Zo een groencertificaat bevat de GvO (Garantie van Oorsprong). Dit staat gelijk aan duizend kWh groene stroom. Dit wordt uit het buitenland gehaald en vervolgens geconsumeerd in Nederland. Dus wanneer de vraag van groene stroom toeneemt, worden er ook meer groencertificaten ingekocht.

Groene stroom uit Nederland is het duurst. Daarom zijn groencertificaten aantrekkelijk. Groene stroom, voor minder geld. De CertiQ houdt toezicht op de certificaten. Zodat er een goed onderscheid is tussen grijze en groene stroom. Om duurzaam te ondernemen is het dan ook handig om te kijken naar de levering van groene stroom bij uw energiecontract.

Groen energiecontract 

Een groen energiecontract levert groene stroom. Hierbij wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van grijze energie. Meestal kiezen leveranciers ervoor om CO2-neutraalgas te leveren bij een groen energiecontract. Hierbij worden bomen en planten aangelegd bij de locatie waar het verbranden van het gas plaatsvindt. Daardoor nemen deze bomen en planten CO2 op en zetten dit om in zuurstof.