Groene stroom uit Nederland

Groene stroom uit Nederland is op eigen bodem opgewekt. Daarbij bieden energieleveranciers speciale contracten aan met specifiek groene energie die in Nederland is opgewekt.

Zo wordt groene energie op verschillende manier opgewekt, denk aan de de grote windparken of de blauwe energiecentrale aan de Afsluitdijk. Dit zijn twee mooie opwekkers van groene stroom. Daarnaast wordt groene energie ook opgewekt uit biomassa en natuurlijk de zon.

Meestal kiezen leveranciers ervoor om CO2-neutraalgas te leveren bij een groen energiecontract. Hierbij worden bomen en planten aangelegd bij de locatie waar het verbranden van het gas plaatsvindt. Daardoor nemen die bomen en planten CO2 op en zetten het om in zuurstof.

Garantie van oorsprong

Energieleveranciers zijn verplicht deze bij te leveren als u een groen energiecontract afsluit. Dit certificaat geeft aan dat de leverancier daadwerkelijk groene energie levert. Er bestaan ook energiecontracten die voor 100% uit windenergie bestaan.