Heffingskorting

De vermindering energiebelasting was voorheen de heffingskorting. Dit wordt ook wel teruggave energiebelasting genoemd. U ontvangt dit bedrag van de overheid. Zij zien het gebruik van energie namelijk als een basisbehoefte.

Vermindering alleen voor aansluiting met verblijfsfunctie

Iedere elektriciteitsaansluiting met een verblijfsfunctie heeft recht op heffingskorting. Er is sprake van een verblijfsfunctie wanneer er een bedrijf gevestigd is of als het om een woning gaat. Elektriciteitsaansluitingen zonder verblijfsfunctie zijn bijvoorbeeld een onbemand toilet of een garagebox.

Hoogte van de vermindering energiebelasting

Ieder jaar bepaalt de overheid de hoogte van de vermindering energiebelasting. Dit is een vast bedrag wat geldt voor 365 dagen. Voor 2020 komt dit neer op een jaarbedrag van € 435,68 exclusief btw. De energieleverancier verrekent de volledige heffingskorting op de jaarafrekening met de stroomkosten, omdat niet ieder bedrijf gas afneemt. Op deze manier kunnen zij alsnog gebruik maken van de teruggave energiebelasting.

Heffingskorting bij laag verbruik?

Als u weinig stroom afneemt van het energienet, doordat u bijvoorbeeld zonnepanelen heeft, krijgt u evengoed teruggave energiebelasting. Dit is namelijk niet afhankelijk van de hoeveelheid energie wat u verbruikt. Zijn de totale kosten die u betaalt voor energie lager dan het bedrag van de heffingskorting, dan krijgt u zelfs geld toe.