Wat is een kredietwaardigheidscheck?

Een kredietwaardigheidscheck is een maatstaf om te controleren of kredietnemers kunnen terugbetalen. De kredietwaardigheid laat zien of het bedrijf, of mens financieel stabiel en betrouwbaar is.

Kredietcheck bij energie

Bij zakelijke energiecontracten wordt er altijd een kredietwaardigheidscheck uitgevoerd. Aan de hand van deze check bepaalt  de leverancier of hij een waarborgsom in rekening brengt. Nadat uw KvK nummer wordt achterhaalt, checkt de leverancier uw jaarrekening en uw betaalgedrag.

Immers krijgt deze kredietwaardigheid een score. De leverancier geeft u een score op basis van de check en bepaald of u een waarborgsom krijgt of niet. De hoogte van de score bepaalt de leverancier zelf. Dus de score verschilt per leverancier.