Leveringsvergunning ACM (Autoriteit Consument & Markt)

De leveringsvergunning (via ACM) is verplicht voor bedrijven, die gas en elektriciteit willen leveren aan kleinzakelijke klanten zoals een MKB-bedrijven. De Autoriteit Consument & Markt is bevoegd deze vergunning te verstrekken aan bedrijven die willen leveren aan kleinzakelijke klanten, mits ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De leverancier is in staat energie te verzorgen
  • De administratie moet in orde zijn
  • Er zijn redelijke tarieven waarvoor de energie geleverd wordt
  • Er is een goede klantenservice (klachten worden juist behandeld)

Voldoet de energieleverancier aan de bovenstaande voorwaarden? Dan is het bedrijf vergunninghouder. Het bedrijf is dan bevoegd energie te leveren. Echter heeft de energieleverancier wel een plicht. Zij moeten iedere kleinverbruiker accepteren, die energie vraagt.