Wat is een meetinrichting?

Een meetinrichting is apparatuur die het verbruik van gas en elektriciteit registreert. De gegevens die hieruit voortvloeien gebruiken netbeheerders voor het vaststellen van de hoeveelheid geleverde energie. Daarbij zijn de gegevens nodig om de transportcapaciteit te bepalen. Hiervoor gebruikt de energieleverancier de gegevens om de kosten van het energieverbruik in rekening te brengen.

De meetinrichting moet geregeld, gecontroleerd en onderhouden worden. Hierbij komt een meetverantwoordelijke kijken. Hiermee zorgt u ervoor dat altijd het juiste energieverbruik doorgegeven wordt en juist bij de netbeheerder aankomt. Verder is dit van belang voor de programmaverantwoordelijkheid. Zo weet ook de leverancier welke kosten zij in rekening moet brengen bij het aansluitadres.