Milieubelastende activiteiten

Milieubelastende activiteiten zijn handelingen die een nadelig effect hebben op het milieu. Denk aan het lozen van afval op straat, in het riool of in het water. Of luchtvervuiling door het uitstoten van CO2 en andere schadelijke stoffen. Er zijn duizenden activiteiten die een slechte invloed hebben op het milieu, waarom zijn deze dan nog steeds niet weg?

Bodemvervuiling

De bodem wordt vervuild op diverse manieren. Denk aan het gif wat er op het platteland wordt gebruikt. Dit gif dood insecten die de gewassen opeten. Daarbij komt het in de bodem terecht. Dat verstoort het leven in de bodem en vervuilt het grondwater. Het gif wat wordt gebruikt is vaak ook de reden waarom u bijvoorbeeld altijd uw druiven moet wassen!

Watervervuiling

Deze vorm van milieubelasting ontstaat door het dumpen van afval vanuit de industriebedrijven. Ook al het afval wat een persoon op de grond gooit, komt vaak uiteindelijk in het water terecht. “Dat komt allemaal in de zee terecht!” een opmerking die u misschien weleens heeft gehoord toen u klein was. De vissen eten deze vervuiling. Ook doodt het afval verschillende soorten planten in de zee.

Uitstoot van CO2

Een van de grootste vervuilers op dit moment is de uitstoot van CO2. Deze uitstoot ontstaat uit fossiele brandstoffen en wordt gezien als een vorm van grijze energie. CO2-uitstoot is erg schadelijk, omdat dit een grote bijdrager is aan de opwarming van de aarde. Waarom zijn fossiele brandstoffen dan nog niet weg?

Fossiele energie is nog in de wereld, omdat deze vorm van energie nog aanzienlijk veel gebruikt wordt. Daarnaast rijden bijna alle auto’s nog op gas, dat afkomstig is van fossiele brandstoffen en word 89% van de huizen in Nederland nog verwarmt via aardgas. Een grote transitie is dus nodig om hier volledig vanaf te komen.

Klimaatplannen voor de milieubelastende activiteiten

Door al deze verschillende milieubelastende activiteiten is het klimaatakkoord ontstaan.  In dit akkoord staat het volgende:

“Het verminderen van CO2-uitstoot met 49% in 2030 ten opzichte van 1990.”

Daarnaast staat in dit akkoord dat alle deelnemende landen in 2050 geheel klimaatneutraal moeten zijn. Wat betekent dat er geen CO2-uitstoot meer vrijkomt of direct wordt opgevangen. Elk jaar worden er weer nieuwe klimaatplannen opgesteld om de gestelde doelen te behalen. Lees meer over de klimaatplannen van 2021!