Netto terug leveren van energie

Netto terug leveren van energie betekent het overschot aan opgewekte energie terug leveren op het energienet. Dit komt vaak voor bij bedrijven die over zonnepanelen beschikken. Door de zonnepanelen wekken zij meer energie op dan nodig, waardoor er een overschot ontstaat.

Terug lever vergoeding voor energie

Voor het terug leveren van energie ontvangt u een vergoeding. Deze verstrekt de, door u gecontracteerde energieleverancier, aan u. Energieleveranciers zijn tevens wettelijk verplicht een terug lever vergoeding te geven van een redelijk bedrag. Leveranciers kiezen er vaak voor om de vergoeding te baseren op het kale leveringstarief, zonder btw en energiebelasting.

Hoe werkt het netto terug leveren van energie?

Voordat er überhaupt sprake is van een vergoeding, vindt eerst het salderen plaats. Dit doet u voor het terug leveren van uw opgewekte stroom. Bij dit proces wordt de hoeveelheid stroom die u terug levert, afgetrokken van de hoeveelheid die u in totaal afneemt van het energienet. Echter is er wel een salderingsgrens vastgesteld. Deze grens bevat de hoeveelheid energie die u geleverd heeft gekregen. U kunt dus nooit meer energie terug leveren dan u heeft gekregen.