Wat is Opslag Duurzame Energie (ODE)?

Opslag Duurzame Energie (ODE) is een heffing die is ingevoerd door de overheid om investering in duurzame energie te stimuleren. Deze betaalt u over de kosten van uw gas en elektriciteit. Over de ODE gaat 21% BTW.

Het tarief van de ODE bepaalt de overheid ieder jaar opnieuw. Zo geldt het tarief voor elk kWh voor alle stroomproducten en voor elke m³ van alle gasproducten.

Waar gaat de ODE heen?

Alles wat binnenkomt van de ODE gebruikt de overheid om de Stimulering Duurzame Energieproducten (SDE++) te financieren. De SDE++ subsidie is bedoeld voor bedrijven en (non-profit) instellingen die duurzame energie willen opwekken. Alleen de beoogd producent kan deze subsidie aanvragen. Dit betekent dus dat u zelf de productie-installatie in bedrijf neemt en exploiteert. Een bedrijf kan zich aanmelden om in aanmerking te komen voor deze subsidie, mits zij kunnen aantonen wat zij gaan ondernemen om te verduurzamen.