Wat is de P-waarde

De P-waarde is onderdeel van de formule voor een variabele gasprijs. Dit is de waarde, gemiddeld over (Mp) maanden, direct voorafgaand aan de periode waarvoor de prijs geldt, van stookolie met een zwavelgehalte van 1 gewichtsprocent. De gemiddelde waarde voor stookolie met een zwavelgehalte van 1 gewichtsprocent is gelijk aan de hoge en lage maandnoteringen zoals gepubliceerd in Platt’ s Oligram Price Report. In dit report wordt het weergegeven in U.S. Dollars/ton onder barges. Het is afgerond op 4 decimalen en omgerekend in EUR per ton. Staat tegenover het gemiddelde van de maandkoersen afgrond op vijf decimalen uitgegeven door ABN-AMRO. Dit geldt voor betreffende periode en is afgerond op vier decimalen. De waarde van P wordt afgerond op twee decimalen.