Termijnbedrag van uw contract

Het termijnbedrag zijn de kosten die worden afgeschreven voor het verbruiken van energie. Dit is een voorschot, omdat de energieleverancier een inschatting maakt van wat u in het komende jaar aan energie gaat verbruiken. Een energieleverancier weet na een jaar pas wat uw werkelijke energieverbruik is. Dit maakt, dat het termijnbedrag, ook wel een voorschotnota of voorschotbedrag wordt genoemd. De kosten bestaan uit leveringskosten, netbeheerkosten en energiebelasting.

Energiebelasting is een heffing die iedereen betaald over iedere kubieke meter gas (m³) en over elke kWh elektriciteit die verbruikt wordt. Dit de prijs die u betaalt voor iedere m³ en kWh bestaat bij beide uit ongeveer een derde van de prijs.

Leveringskosten zijn de kosten die u betaalt voor elke kWh en m³ die u verbruikt. Hierin zijn verschillende mogelijkheden. Zo kunt u kiezen voor een vaste tarieven, waarin het tarief niet veranderd of variabele tarieven, waarin het energietarief wel kan veranderen elke dag.

Netbeheerkosten zijn de kosten die u voor het transport en onderhoudt van uw energie betaald. De kosten voor het onderhoud betaalt u voor het energienet.

Over alle kosten gaat er 21% BTW.

Hoe maakt de energieleverancier de inschatting?

De schatting maakt de energieleverancier op basis van het energieverbruik van de afgelopen drie jaar. Op basis van deze inschatting wordt het termijnbedrag bepaald die zij voor het aankomende jaar hanteren bij de afnemer. Bent u recentelijk verhuist? Dan schatten zij het verbruik vaak in op de grootte van het gezin, het woonoppervlakte, de isolatie en als laatste de soort woning. Daarnaast heeft de leverancier ook informatie over het verbruik van de voorgaande bewoner van het pand. Met deze factoren kunnen zij een redelijke inschatting maken. Echter blijft het lastig om een exacte schatting te maken.

Kleinzakelijke klant en de voorschotnota

Kleinzakelijk energiecontract? Dan betaalt u maandelijks een vast bedrag aan uw energieleverancier. Iedere 12 maanden wordt er een “jaarafrekening” opgemaakt. Hierbij kijkt de leverancier of wat u heeft verbruikt overeenkomt met wat u heeft betaald. Het verschil rekent u ieder jaar af met uw energieleverancier.

Grootzakelijke klant: achteraf betalen

Grootzakelijk energiecontract? Deze rekenen maandelijks hun werkelijke verbruik achteraf af. Een groot verschil met de kleinverbruiker die maandelijks vóóraf een vast voorschotbedrag betaalt.

Termijnbedrag aanpassen

Als MKB-bedrijf kunt u het voorschotbedrag aanpassen bij de energieleverancier. Vaak kan dit met maximaal 10%. Hetzelfde geldt als ZZP’er.

Bij een grootverbruiker gaat dit er anders aan toe. Een grootverbruiker betaalt achteraf. Daarbij heeft de grootverbruiker ook een gecontracteerd volume afgesproken met de zakelijke energieleverancier. Een meetbedrijf kan makkelijk inzicht geven op uw energieverbruik. Zo kunt u gemakkelijk energie besparen. Lees hier meer over meetdiensten.