Warmtewet 

De warmtewet is een opgestelde wet voor alle kleinverbruikers die aangesloten zijn aan het warmtenet. Omdat zij geen keuze hebben is het belangrijk dat er niet onredelijk hoge tarieven voor warmte opgesteld worden. De Autoriteit Consument & Markt houdt hier toezicht op. Het warmtenet is niet met elkaar verbonden en dat maakt de keuze gering. Lokaal is er dus vaak maar één keuze in warmteleverancier.

Onderdelen van de wet

Onderdelen die vaststaan in de wet:

  • Maximumtarieven die een warmteleverancier aan u mag vragen.
  • De overeenkomst met de warmteleverancier wat bijvoorbeeld de dienstverlening bevat.
  • Rechten en plichten van de verbruiker. Een plicht is bijvoorbeeld het meten van hoeveel warmte u verbruikt
  • Bij sprake van storing of er mogelijk een compensatie tegenover staat.
  • Wanneer een bedrijf zich af kan sluiten van het warmtenet
  • De geschillencommissie. Mocht er een meningsverschil ontstaan tussen de leverancier en de afnemer kan de afnemer naar de commissie stappen.

Wijzigingen wet 2020

In januari 2020 zijn er een aantal wijzigen doorgevoerd in de warmtewet. De belangrijkste wijzigingen bevatten het volgende:

  • Het begrip verbruiker is ruimer gemaakt. Zo is een bedrijf nu een verbruiker van warmte, wanneer het een centrale aansluiting van meer dan 100 kilowatt  en warmte levert aan huishoudens met een individuele aansluiting van maximaal 100 kilowatt.
  • Woningcorporaties die doorleveranciers zijn, geldt nu een maximumtarief voor de warmte en kosten voor aan- en afsluiting voor afleversets. Hierbij maakt het niet uit in welke tijdsperiode de afspraken zijn gemaakt.
  • De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt nu ook maximumtarieven vast voor de levering van koude. Alleen als levering van koude van noodzaak is bij de levering van warmte. Mocht de gebruiker als optie hebben om te kiezen om koude af te nemen, dan is er géén maximumtarief.

Warmtewet 2.0

In de komende jaren wordt de wet verder aangepast naar een hoger stadium. Zo zijn op dit moment warmteleveranciers nog niet verplicht om verbruikers aan te sluiten. Dit wordt naar alle waarschijnlijkheid in de wet 2.0 opgelost.