Waterkracht energie

Waterkracht energie is een vorm van duurzame energie. De energie wordt opgewekt vanuit de natuurlijke kracht van stromend water. In Nederland is er echter weinig sprake van waterkracht, aangezien er voldoende hoogteverschil nodig is om hier energie uit op te wekken. Ondanks dat zijn er toch nog vier waterkrachtcentrales te vinden in Nederland.

Hoe ontstaat deze energie?

De energie ontstaat vanuit de stroomsnelheid van vallend water. Deze kracht drijft een waterturbine aan. Bij een waterturbine kunt u denken aan de schroef van een schip. Daarbij zit de turbine ook onder water. Wanneer deze draait, genereert de turbine stroom.

Is waterkracht energie duurzaam?

De kracht van water gebruikt voor het opwekken van energie, is weldegelijk een vorm van duurzame energie. Dit komt mede doordat de bron onuitputtelijk is en er geen CO2-uitstoot vrijkomt bij het genereren van de stroom. Daarentegen kunnen nadelen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld een stuwdam gebouwd wordt die mogelijke natuurgebieden aantast. Daarbij kunnen vissen doodgaan als ze in deze waterturbine terecht komen.

Stroometiket

Dit is de plek om te kijken hoeveel groene energie uw energieleverancier levert. U kunt hier ook zien hoeveel van de geleverde energie van uw energieleverancier opgewekt is met waterkracht. Het stroometiket is voor leveranciers verplicht en hierdoor hebben afnemers dus het recht om te zien welke energiebronnen de geleverde energie komt.