Wat is windenergie

Windenergie is een vorm van groene energie, opgewekt uit windkracht. Energie vanuit wind is duurzaam, omdat er geen CO2-uitstoot vrijkomt bij het opwekkingsproces zoals bij fossiele brandstoffen. Daarnaast is het een onuitputbare bron, de wind raakt nooit op. Dit tast daarom het milieu niet aan. De levensduur van een windmolen ligt ongeveer rond de 20 jaar, daarna zal er een nieuwe moeten komen. Hieronder zijn de voor- en nadelen van windenergie op een rijtje gezet.

Voordelen windenergie

De voordelen van deze energievorm zijn de volgende:

  • Windenergie is duurzaam
  • Energie uit wind is een onuitputbare bron
  • Niet afhankelijk van fossiele brandstof
  • Windmolens kunnen overal geplaatst worden
  • Windmolens zijn goedkoop

Nadelen

De nadelen van deze energievorm zijn de volgende:

  • Het kost meer dan energie uit fossiele brandstoffen
  • Onbetrouwbaar. Want het waait niet elke dag
  • Windmolens verstoren het landschap
  • Het bouwen en aanleggen van de windmolens zorgt  wel voor CO2-uitstoot

Probleem windenergie

Hierboven staan de nadelen al van deze energie. Het is tevens duurder dan grijze energie. Het kost gemiddeld 5 tot 7 cent meer dan energie uit fossiele brandstoffen. Echter verstrekt de overheid een subsidie als de consument zelf windenergie opwekt. Dan is er weinig verschil te merken in de prijs.

Daarnaast kan overtollige windenergie maar op weinig plekken opgeslagen worden. Dit zorgt ervoor dat er veel van de opgewekte energie ook verloren gaat. En als er een tekort is aan duurzame energie, dan schieten de gas- en kolencentrales te hulp.