Actie voorwaarden

Download hier onze complete Algemene Voorwaarden.

Waaronder de onderstaande actievoorwaarden:

Aanmelding houdt in dat u akkoord bent dat Energy Department namens uw organisatie de volgende activiteiten verricht:

  • Contact opnemen met de huidige energieleverancier(s) en netbeheerder(s) met als doel het opvragen van contractgegevens en voorwaarden van lopende contracten en raadplegen van het Centraal Aansluiting Register (CAR) en het Centraal Einde register (CER) en het eventueel opzeggen van de lopende leveringsovereenkomsten;
  • Energy Department via klantsleutel te machtigen tot inzage in de volgende gegevens van de klant:, en deze gegevens te gebruiken teneinde de centrale registers te raadplegen.
  • Het opnemen van de verbruiksgegevens in de portal van Energy Department ten behoeve van de factuurcontrole en hiervoor Euro 2,– per maand per EAN in rekening te brengen (vaste kosten per maand blijven hetzelfde, t.w. Euro 6,- per EAN/ maand).
  • Indien een bankrekeningnummer wordt ingevuld, geeft u toestemming aan Leverancier, Energy Department BV en Energy Department Collectief BV met ID om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven. Tevens geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Leverancier, Energy Department BV en Energy Department Collectief BV.
  • Indien het een woonfunctie betreft is het zakelijke verbruik fors groter is dan het privé verbruik, de energie wordt derhalve gebruikt voor zakelijke doeleinden.
  • Afsluiten van een contract voor de levering van Elektriciteit en / of Gas voor de gekozen periode tegen bovenstaande tarieven met inachtneming van de Algemene Voorwaarden van zowel Energy Department Collectief BV als Leverancier (Leverancier houdt zich het recht voor om afnemers niet te laten deelnemen aan het collectief)
  • Indien de Deelnemer de Energieovereenkomst met Energy Department Collectief BV tussentijds, dat wil zeggen vóór ommekomst van de overeengekomen Energie Contractperiode, beëindigt, is de Deelnemer aan Energy Department Collectief BV zonder gerechtelijke tussenkomst een direct opeisbare vergoeding verschuldigd van € 150,00 (zegge: honderdvijftig euro) per EAN waarvan de Energieovereenkomst wordt beëindigd.