Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht

Samen besparen we meer!

Handhaven op de Informatieplicht Energiebesparing

Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht is door het RVO in het leven geroepen om Omgevingsdiensten en gemeente te ondersteunen. Handhaving door gemeentes en omgevingsdiensten op de informatieplicht energiebesparing is namelijk een verplicht onderdeel van de Wet Milieubeheer. Van de gemeentes en omgevingsdiensten wordt verwacht dat ze de uitvoering van toezicht en controle op zich te nemen. De onderstaande verantwoordelijkheden en taken liggen bij de gemeentes:

• A. Administratief onderzoek energiebesparingsplicht.
• B. Administratief toezicht informatieplicht.
• C. Uitvoeren fysiek en administratief toezicht op locatie.
• D. Administratieve handhaving informatieplicht.
• E. Beoordelen rapportages informatieplicht.
• F. Informatie gestuurd toezicht voorbereiden.
• G. Toezicht uitvoeren bij bekende eenvoudige* bedrijven en instellingen.
• H. Toezicht uitvoeren bij bekende complexe* bedrijven en instellingen
• X. Bestaande externe capaciteit inzetbaar maken

Voor veel gemeentes zijn de controles van de informatieplicht energiebesparing zijn van start gegaan. Als erkend adviseur van het RVO is Energy Department geaccrediteerd om gemeentes hierbij te ondersteunen.  

Wat kan Energy Department voor uw gemeente betekenen?

Energy Department is gespecialiseerd in verduurzaming en wetgeving rondom energiebesparing. Als energieadviseur voor zakelijk Nederland zijn wij in staat om de door u gewenste dienstverlening te verrichten. Mail informatieplicht@edepartment.nl voor meer informatie of lees verder.

Multiethnic group of people cooperating for environmental protection and sustainability in a park: they are supporting earth together, recycling waste, growing plants and choosing renewable energy resources

High Lights

  • Verplichting voor organisaties (inrichtingen) die jaarlijks > 50.000 kWh en/of 25.000m3 verbruiken.
  • Verplichting om (branche specifieke) EML in te vullen en in te dienen.
  • Indienen dient digitaal plaats te vinden
  • Inloggen via eHerkennig
  • Deadline was 1 juli 2019
  • Diverse gemeentes zijn al begonnen met controle en handhaving

Waar kunnen wij uw gemeente mee helpen?

(klik op de onderstaande velden om de handleidingen te downloaden)

B1. Administratief toezicht informatieplicht

Het uitvoeren van administratief toezicht bij bekende bedrijven of instellingen. Waaronder het identificeren van ontbrekende rapportages, het opstellen van (concept) brieven en benaderen van bedrijven.

C1. Uitvoeren fysiek en administratief toezicht op locatie

Het uitvoeren van controle op locatie. Het maken van afspraken met het desbetreffende bedrijf, het opvolgen en administratief bijwerken van de verzamelde gegevens valt hier eveneens onder.

E1. Beoordeling van rapportages informatieplicht

Het beoordelen en analyseren van rapportages uit het eLoket. Indien nodig zal er telefonisch contact met het desbetreffende bedrijf plaatsvinden.

F1. Informatie gestuurd toezicht voorbereiden

Het opleveren van adressenlijsten op basis waarvan toezicht kan plaatsvinden. De adressenlijst zal worden opgesteld naar de wens van de gemeente of omgevingsdienst.

G1 & G2. Toezicht bij eenvoudige bedrijven en instellingen

Het uitvoeren en afhandelen van energiecontroles bij eenvoudige bedrijven en instellingen. Het is eveneens mogelijk om medewerkers van bevoegd gezag of omgevingsdiensten te voorzien van 'training on the job'.

H1 & H2. Toezicht bij complexe bedrijven en instelling

Het uitvoeren en afhandelen van energiecontroles bij complexe bedrijven en instellingen. Het is eveneens mogelijk om medewerkers van bevoegd gezag of omgevingsdiensten te voorzien van 'training on the job'.

X1. Bestaande externe capaciteit inzetbaar maken

Het is eveneens mogelijk om energiebesparing mee te nemen in een reguliere controle.

Meer weten over onze diensten?

Wij gaan graag met u in gesprek

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan

  • Selecteer uw organisatie hieronder