ESG

Samen besparen we meer

ESG, wat staat voor Environmental, Social en Governance. ESG-criteria meten de duurzaamheid en ethische impact van een bedrijf en zijn belangrijk voor beleggers om het maatschappelijk verantwoord karakter van een investering te beoordelen. “Environmental” kijkt naar hoe een bedrijf de natuurlijke omgeving beschermt. “Social” omvat de relaties met werknemers en de gemeenschap. “Governance” gaat over het bestuur van een bedrijf, inclusief de bedrijfsstructuur en belastingen. ESG-beleggen wordt steeds populairder, omdat het risico’s kan verminderen en op lange termijn waarde kan creëren. Per 1 januari 2024 gaat tevens de Europese CSRD in. Binnen deze richtlijn speelt ESG een belangrijke rol.

ESG en CO2

Binnen ESG-beoordelingen wordt vaak onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten CO2-emissies. Deze worden doorgaans gecategoriseerd als scope 1, scope 2 en scope 3 emissies.

  • Scope 1 omvat directe emissies van eigen of gecontroleerde bronnen, zoals verbranding van fossiele brandstoffen in voertuigen of gebouwen.
  • Scope 2 betreft indirecte emissies van de generatie van gekochte elektriciteit, stoom, verwarming en koeling die door het bedrijf worden geconsumeerd.
  • Scope 3 omvat alle andere indirecte emissies die in de waardeketen van het bedrijf voorkomen, inclusief zowel upstream als downstream emissies, zoals die van leveranciers en klanten.

Door het analyseren van de scopes krijgt u inzicht in de totale koolstofvoetafdruk van uw organisatie. Deze gelden als basis voor gerichte strategieën voor de vermindering van CO2-emissies.

Diepgaande ESG-analyse


Kennis van duurzame technologieën

Maatwerkstrategieën

Uitvoerbare oplossingen

ESG, wat staat voor Environmental, Social en Governance. ESG-criteria meten de duurzaamheid en ethische impact van een bedrijf en zijn belangrijk voor beleggers om het maatschappelijk verantwoord karakter van een investering te beoordelen. “Environmental” kijkt naar hoe een bedrijf de natuurlijke omgeving beschermt. “Social” omvat de relaties met werknemers en de gemeenschap. “Governance” gaat over het bestuur van een bedrijf, inclusief de bedrijfsstructuur en belastingen. ESG-beleggen wordt steeds populairder, omdat het risico’s kan verminderen en op lange termijn waarde kan creëren. Per 1 januari 2024 gaat tevens de Europese CSRD in. Binnen deze richtlijn speelt ESG een belangrijke rol.

ESG en CO2

Binnen ESG-beoordelingen wordt vaak onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten CO2-emissies. Deze worden doorgaans gecategoriseerd als scope 1, scope 2 en scope 3 emissies.

  • Scope 1 omvat directe emissies van eigen of gecontroleerde bronnen, zoals verbranding van fossiele brandstoffen in voertuigen of gebouwen.
  • Scope 2 betreft indirecte emissies van de generatie van gekochte elektriciteit, stoom, verwarming en koeling die door het bedrijf worden geconsumeerd.
  • Scope 3 omvat alle andere indirecte emissies die in de waardeketen van het bedrijf voorkomen, inclusief zowel upstream als downstream emissies, zoals die van leveranciers en klanten.

Door het analyseren van de scopes krijgt u inzicht in de totale koolstofvoetafdruk van uw organisatie. Deze gelden als basis voor gerichte strategieën voor de vermindering van CO2-emissies.

Naleving van normen
Kennisoverdracht
Meetbare resultaten

Wij helpen u graag

Door efficiënt met energie om te gaan kunt uw organisatie CO2-emmissies verminderen op scope 1, 2 en 3. Zo helpen wij uw organisatie niet alleen om de energie-efficiëntie en duurzaamheid te verbeteren maar ook om te voldoen aan de groeiende ESG-rapportagevereisten en om hun algehele ESG-prestaties te verbeteren. Neem contact met ons op door het webformulier in te vullen of ons te bellen.

Enkele voorbeelden van hoe wij u helpen uw ESG-doelstellingen te realiseren zijn:

1. Energie-audits en -analyses:

Wij kunnen energie-audits en energiebesparingsonderzoeken uitvoeren om het energieverbruik en de CO2-uitstoot van een bedrijf in kaart te brengen, waarbij scope 1, 2 en 3 emissies worden geanalyseerd. Dit biedt een basis voor het identificeren van (kosteneffectieve) reductiemogelijkheden en het stellen van doelen.

2. Duurzaamheidsstrategie:

Het adviseren en ontwikkelen van duurzaamheidsstrategieën en -beleid die zijn gericht op energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en vermindering van milieu-impact.

3. Implementatie van Energie-efficiëntiemaatregelen:

Het helpen implementeren van energie-efficiëntiemaatregelen, zoals LED-verlichting, isolatie, en energiebeheersystemen, om het energieverbruik te verminderen.

4. ESG-Rapportagekader:

Assisteren bij het verzamelen, analyseren en rapporteren van relevante data dat in lijn is met erkende standaarden.

5. Training en Bewustwording:

Het verzorgen van trainingen en workshops om het bewustzijn en de kennis van medewerkers op het gebied van duurzaamheid en energie-efficiëntie te vergroten.

6. Stakeholderengagement:

Het ondersteunen bij de communicatie met stakeholders, zoals investeerders en klanten, over duurzaamheidsinitiatieven en -prestaties.

7. Supply Chain Analyse:

Het beoordelen van de duurzaamheid van de supply chain en het identificeren van mogelijkheden voor verbetering en risicobeheer.

8. Innovatie en Technologie:

Het adviseren over innovatieve technologieën en oplossingen die de energie-efficiëntie en duurzaamheid kunnen verbeteren.

Vrijblijvend adviesgesprek

ESG bij Energy Department

Risicobeheer

Toekomstgerichte technologieën

Wereldwijde expertise

Reviews