Energieverbruik verlagen

Samen besparen we meer!

Wet milieubeheer

De Wet Milieubeheer komt voort uit de vastgestelde hoofdlijnen van het klimaatakkoord gepubliceerd op 10 juli 2018. Hiermee wordt toegewerkt naar een toekomstbestendig klimaatbeleid met als doelstelling CO2 uitstoot te verminderen met 49% in 2030Deze wet milieubeheer is uitgebreid om deze doelstelling te kunnen behalen. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er namelijk een informatieplicht bij. Met het invoeren van de informatieplicht wil de overheid de energiebesparing in het bedrijfsleven versnellen. Valt uw onderneming momenteel onder de energiebesparingsplicht? Dan valt u ook onder de informatieplicht.

Man op telefoon
https://www.edepartment.nl/wp-content/uploads/2020/08/energielabelC_transparant_0_1-640x539.jpg

Energielabel kantoren

Per 1 januari 2023 geldt voor kantoren de energielabel C-verplichting. Voor kantoren moet dan minimaal energielabel C zijn geregistreerd. Het aantal kantoren dat voldoet aan deze verplichting neemt nog steeds toe. Voor het merendeel van de kantoren zijn er echter nog stappen te zetten. Energy Department helpt graag deze kantoren in het zetten van deze stappen. Wij kunnen uw bedrijf helpen te voldoen aan energielabel C-verplichting. Een energielabel is een document dat de energiezuinigheid van een pand aangeeft en in een energieklasse zet. In het energielabel bevindt zich ook een advies waarmee een pand energiezuiniger gemaakt kan worden gemaakt. Nog meer vragen over het energielabel? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Subsidies

Energiesubsidies zijn er in alle soorten en maten. Van plan te investeren in duurzame energie of energiebesparing? Dan heeft u waarschijnlijk recht op een energiesubsidie. Energy Department is expert op het gebied van subsidieaanvraag. Zo betaalt u nooit teveel voor uw investering.  Wilt u hernieuwbare, duurzame energie produceren? Dan heeft u recht op een SDE+ subsidie. Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven en non-profit organisaties. Er zijn zes categorieën binnen SDE+, namelijk: biomassa, geothermie, water, wind, land en zon. De uitkering van de SDE+ stopt als het maximaal besteedbare budget is uitgekeerd. Vraag daarom de SDE+ zo snel mogelijk aan.

https://www.edepartment.nl/wp-content/uploads/2020/12/Ontwerp-zonder-titel-2020-12-03T114912.154.png

Producten

Met de aankomende energietransitie zijn er steeds meer wetten en regelgevingen voor ondernemers. Hieronder vallen de Wet Milieubeheer, een verplicht energielabel C voor bedrijfspanden in 2023 en een EED-Audit voor de zogenoemde ‘large enterprises’. Het doel van de transitie is om in 2050 een geheel duurzame energievoorziening te hebben in heel Nederland. Door alle wetten kan de transitie naar duurzame energie soms ingewikkeld zijn. Wij ondersteunen u graag tijdens de transitie, met de juiste middelen en subsidies zodat uw onderneming energiezuiniger kan werken.