Energieverbruik verlagen

Samen besparen we meer!

Energiebesparingsplicht

Als ondernemer moet u voldoen aan de energiebesparingsplicht, waarbij u elke vier jaar rapporteert over energiebesparende maatregelen. Dit kan via de informatieplicht of de onderzoeksplicht, afhankelijk van de grootte van uw onderneming en het energieverbruik. Bepaalde bedrijven hebben ook een EED-auditplicht volgens de Europese Richtlijn Energie-Efficiëntie. Wij bieden een handige startpagina met informatie en ondersteuning om aan deze verplichtingen te voldoen. Met onze expertise en praktische tips helpen we u bij energiebewust ondernemen, wat bijdraagt aan duurzaamheid en kostenbesparing.

Onderzoeksplicht energiebesparing 

Vanaf 2023 vallen bedrijven met een verbruik van 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m³ aardgas per jaar onder de onderzoeksplicht energiebesparing. Energy-intensieve bedrijven moeten onderzoeken waar energiebesparing mogelijk is en rapporteren welke maatregelen binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden. Dit moet gerapporteerd worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Als uw bedrijf meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m³ aardgas verbruikt, heeft u tot 1 december 2023 om aan de onderzoeksplicht te voldoen. Neem contact met ons op via het formulier voor meer informatie. Als uw verbruik lager is, geldt de informatieplicht energiebesparing voor uw bedrijf.

EED Energie-audit

De EED Energie-audit is verplicht voor grote organisaties en biedt inzicht in energieverbruik en energiebesparingsmogelijkheden. Energy Department voert deze audits uit en helpt organisaties te voldoen aan wettelijke verplichtingen en CO2 te besparen. Als uw organisatie aan de criteria voldoet, kunnen wij de EED Energie-audit voor u uitvoeren. Neem contact met ons op via het formulier voor meer informatie. Let op: de audit moet elke 4 jaar worden uitgevoerd, met de derde ronde die in 2023 van start gaat.

Energiebesparingsonderzoek

Bedrijven die jaarlijks minimaal 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas verbruiken, moeten verplicht rendabele energiebesparende maatregelen nemen. Grootverbruikers moeten mogelijk een energiebesparingsonderzoek ondergaan. Dit onderzoek analyseert de energiehuishouding van het bedrijf en identificeert besparingsopties, inclusief duurzame opwekking zoals zonnepanelen. Neem contact op met Energy Department voor meer informatie.

VvE

Een VVE is een “Vereniging van Eigenaren” van een gebouw met meerdere woningen. Verduurzamen betekent maatregelen nemen om het gebouw duurzamer te maken, zoals isolatie, zonnepanelen en energiezuinige verwarming. Energy Department biedt duurzaamheidsadvies en helpt bij subsidieaanvragen en implementatie van energiebesparende maatregelen voor VVE’s. Neem contact op met Energy Department om te ontdekken hoe we jouw VvE kunnen helpen bij het verduurzamen van het gebouw en het investeren in de toekomst.

Energy Expense Management

Energy expense management draait om het beheersen van energiekosten door het monitoren van het energieverbruik. Met intelligente software heeft u altijd inzicht in het live energieverbruik van uw organisatie. Dit biedt waardevolle inzichten voor energiebesparing en het verminderen van kosten en CO2-uitstoot. Neem contact op met Energy Department om te ontdekken hoe onze software uw organisatie kan helpen.

Subsidies

Energiesubsidies zijn er in alle soorten en maten. Van plan te investeren in duurzame energie of energiebesparing? Dan heeft u waarschijnlijk recht op een energiesubsidie. Energy Department is expert op het gebied van subsidieaanvraag. Zo betaalt u nooit teveel voor uw investering.  Wilt u hernieuwbare, duurzame energie produceren? Dan heeft u recht op een SDE+ subsidie. Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven en non-profit organisaties. Er zijn zes categorieën binnen SDE+, namelijk: biomassa, geothermie, water, wind, land en zon. De uitkering van de SDE+ stopt als het maximaal besteedbare budget is uitgekeerd. Vraag daarom de SDE+ zo snel mogelijk aan.

Wet milieubeheer

De Wet Milieubeheer komt voort uit de vastgestelde hoofdlijnen van het klimaatakkoord gepubliceerd op 10 juli 2018. Hiermee wordt toegewerkt naar een toekomstbestendig klimaatbeleid met als doelstelling CO2 uitstoot te verminderen met 49% in 2030Deze wet milieubeheer is uitgebreid om deze doelstelling te kunnen behalen. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er namelijk een informatieplicht bij. Met het invoeren van de informatieplicht wil de overheid de energiebesparing in het bedrijfsleven versnellen. Valt uw onderneming momenteel onder de energiebesparingsplicht? Dan valt u ook onder de informatieplicht.

Man op telefoon
https://www.edepartment.nl/wp-content/uploads/2020/12/Ontwerp-zonder-titel-2020-12-03T114912.154.png

Producten

Met de aankomende energietransitie zijn er steeds meer wetten en regelgevingen voor ondernemers. Hieronder vallen de Wet Milieubeheer, een verplicht energielabel C voor bedrijfspanden in 2023 en een EED-Audit voor de zogenoemde ‘large enterprises’. Het doel van de transitie is om in 2050 een geheel duurzame energievoorziening te hebben in heel Nederland. Door alle wetten kan de transitie naar duurzame energie soms ingewikkeld zijn. Wij ondersteunen u graag tijdens de transitie, met de juiste middelen en subsidies zodat uw onderneming energiezuiniger kan werken.