Coronacrisis: wat betekent het voor uw energie?

23 april 2020by Chendo Melgers0
https://www.edepartment.nl/wp-content/uploads/2020/04/Coronacrisis_-Wat-betekent-het-voor-de-energie-van-uw-bedrijf_-1280x448.jpg

De maatregelen rond het coronavirus raakt ons allemaal, van horecabedrijven tot kappers en van grote industrieën tot de slager om de hoek. Iedereen heeft op zijn eigen manier te maken met het virus, zo ook de energie industrie. Vanwege het virus staan energiemaatschappijen klaar om ondernemers en consumenten te helpen. Wat betekent dit voor het mkb in Nederland? In deze blog zul je lezen wat er de afgelopen maanden verandert is in de energiewereld.

 

Aanbod groter dan vraag

Energiebedrijven doen er alles aan om continuïteit en betrouwbaarheid te garanderen. Iets wat hard nodig is in deze tijd. Daarnaast staan Netbeheerders volgen de richtlijnen van het RIVM klaar om storingen te verhelpen. Op deze manier draagt iedereen zijn steentje bij.

De energieleveranciers  hebben te maken met een probleem: overcapaciteit.

Door veel zon en de harde wind van afgelopen tijd was er een hoge productie van duurzame stroom. Vanwege het coronavirus is de vraag naar elektriciteit echter gedaald met 5% tot 10%. Hierdoor kampen energieproducenten met overcapaciteit, wat op zijn beurt weer zorgt voor negatieve prijzen voor stroom.

Normaal gesproken is vraag en aanbod naar stroom gelijk. Stroom wordt geleverd en iemand betaald  geld als hij of zij stroom gebruikt. Bij een overcapaciteit aan stroom is het aanbod groter dan de vraag. Er wordt teveel geproduceerd en de producent kan dit niet kwijt. Om er toch vanaf te komen biedt hij geld aan afnemers; een negatieve energieprijs.[1]

Overcapaciteit is in de huidige tijd vaak voorgekomen. Als gevolg van het coronavirus is de vraag gedaald. Er rijden immers minder treinen, vliegtuigen staan aan de grond en bedrijfspanden worden niet gebruikt. Ondertussen blijft de groei van het aanbod doorgaan. Steeds meer bedrijven nemen zonnepanelen die terug leveren aan het net. Daarnaast gaat de bouw van wind- en zonneparken gewoon door.

Het is moeilijk om elektriciteit op te slaan. Daardoor moeten vraag en aanbod altijd in evenwicht zijn. Dat gebeurt door producenten te laten betalen voor hun elektriciteitsproductie bij een overaanbod. Andersom kan de producent meer vragen voor hun productie als de vraag steeds hoger wordt.

Als dit probleem zich voor langere tijd aanhoudt, kan dat negatieve gevolgen hebben voor energieproducenten. Zij kunnen immers de energie niet kwijt en zijn genoodzaakt de productie te verminderen. Zij willen daarom dat de industrie de komende jaren meer groene stroom gaat afnemen. Het aanbod is er, nu de vraag nog.

 

Negatieve energieprijs: wat betekent dit voor mkb?

Grootverbruikers profiteren hier direct van. Zij ontvangen geld voor de stroom die ze gebruiken. Dit komt omdat grootverbruikers een maandelijkse afrekening krijgen. De energieprijs varieert voor deze bedrijven, zodat ze kunnen profiteren bij lage of in dit geval negatieve prijzen.

Consumenten en de gemiddelde mkb zullen niet direct profiteren van de negatieve prijzen. Zij hebben immers vaak jaarcontracten afgesloten tegen een vaste prijs. Door jaarlijks wisselen van energieleverancier kan er wel op de langere termijn van worden geprofiteerd. Stroom wordt steeds goedkoper en wie nu een contract aansluit vanaf 2021 kan van deze prijsdaling profiteren.[2]

Het is slim om nu te oriënteren wat de mogelijkheden zijn. Energy Department kan u daarbij helpen door het geven van advies. Maak een afspraak op onze website of schrijf u vrijblijvend in bij ons energiecollectief.

 

[1] Financieel dagblad

[2] https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/lage-energiekosten-juist-nu-overstappen/

Chendo Melgers

Leave a Reply