Belastingplannen 2020: energie en milieu

12 december 2019by Chendo Melgers0
https://www.edepartment.nl/wp-content/uploads/2019/12/Belasting-energie-en-milieu-2020.jpg

 

Belastingplannen 2020: Wat verandert er voor het bedrijsleven?

In het belastingplan 2020 staan alle fiscale maatregelen die de overheid in 2020 zal nemen. De belangrijkste heeft Energy Department voor u op een rij gezet.
 
Op Prinsjesdag heeft de regering de belastingplannen voor 2020 gepresenteerd. Onlangs zijn deze plannen goedgekeurd in de Tweede Kamer. Of deze worden goedgekeurd in de Eerste Kamer zal op 17 december a.s. blijken. Mochten de plannen ook hier goedgekeurd worden, dan kunnen wij het volgende verwachten in 2020.

Wat verandert er in 2020?

Het klimaatakkoord 2019 is direct meegenomen in het belastingplan. Het doel hiervan is om bedrijven te stimuleren om klimaatvriendelijk gedrag te tonen. Dit wordt vooral merkbaar op de energierekening. Er zijn twee grote veranderingen. Ten eerste wil de regering het gebruik van gas nog verder ontmoedigen. Om deze reden zal de belasting op gas flink stijgen. Dit raakt iedereen die gas verbruikt. De belasting op elektriciteit is daarentegen lager. Duurzame verwarmingsopties worden hierdoor aantrekkelijker gemaakt.
 
Ten tweede verandert de regering de verdeling van het totaal te innen bedrag aan Opslag Duurzame Energie (ODE) tussen consumenten en bedrijven. In 2019 was de verdeling 50/50. Vanaf 2020 wordt dat 33/67, waarbij 67% voor bedrijven zal zijn. Het kabinet vindt namelijk dat elk bedrijf een eerlijke bijdrage aan de energietransitie moet leveren.
 

De meest relevante wijzigingen met betrekking tot gas:

– Het EB tarief voor een jaarlijks gasverbruik tot 170.000m3 stijgt met bijna €0,04/m3 in 2020. Vervolgens zal dit EB tarief in de periode 2021 – 2026 jaarlijks met €0,01/m3 stijgen.
 
– Het ODE tarief voor een jaarlijks gasverbruik tot 170.000m3 stijgt met €0,025/m3 en voor een jaarverbruik van meer dan 1 miljoen m3 ruim €0,015/m3.
 

De meest relevante wijzigingen met betrekking tot elektriciteit:

– De belasting op elektriciteit zal dalen. Dit komt omdat een tijdelijke verhoging uit voorgaande jaren weer wordt teruggedraaid. De verlaging is echter zo klein dat dit weinig effect zal hebben op uw energierekening.
 
– De ODE tarieven voor de eerste drie schijven tot 10 GWh stijgen elk circa €0,01/kWh.
 
– De vermindering energiebelasting (heffingskorting) voor aansluitingen met een verblijfsfunctie stijgt van €257 naar €436.
 

Gaat mijn energierekening omhoog?

Dat hoeft niet het geval te zijn. Het kabinet wil met deze regelingen bedrijven stimuleren om duurzamer te worden. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Benieuwd hoeveel u kan besparen? Ga naar https://www.edepartment.nl/gratis-adviesgesprek voor een gratis adviesgesprek.
Vond u dit een interessante blog? Klik hier en support Energy Department.

Chendo Melgers

Leave a Reply