Tabellen tarieven belastingen

Compressed natural gas (CNG)

Jaar Tarief per m³
2013 € 0,0959
2014 € 0,1280
2015 € 0,1600
2016 € 0,1608
2017 € 0,16128
2018 € 0,16128
2019 € 0,16452
2020 € 0,16715
2021 € 0,16982

Belasting op elektriciteit

Jaar 0 t/m 10.000 kWh 10.001 t/m
50.000 kWh
50.001 t/m
10 miljoen kWh
meer dan 10
miljoen kWh
zakelijk
2013 € 0,1165 € 0,0424 € 0,0113 € 0,0005
2014* € 0,1185 € 0,0431 € 0,0115 € 0,0005
2015* € 0,1196 € 0,0469 € 0,0125 € 0,0005
2016* € 0,1007 € 0,04996 € 0,01331 € 0,00053
2017* € 0,1013 € 0,04901 € 0,01305 € 0,00053
2018* € 0,10458 € 0,05274 € 0,01404 € 0,00057
2019* € 0,09863 € 0,05337 € 0,01421 € 0,00058
2020* € 0,09770 € 0,05083 € 0,01353 € 0,00055
2021* € 0,09428 € 0,05164 € 0,01375 € 0,00056

*2014 € 0,0435 verlaagd tarief voor duurzame energie opgewekt door coöperaties en verenigingen van eigenaren

*2015 € 0,0446 verlaagd tarief voor duurzame energie opgewekt door coöperaties en verenigingen van eigenaren

*2016 € 0,0000 verlaagd tarief voor duurzame energie opgewekt door coöperaties en verenigingen van eigenaren

*2017 € 0,04901 verlaagd tarief voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen

*2018 € 0,05274 verlaagd tarief voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen

*2019 € 0,05337 verlaagd tarief voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen

*2020 € 0,05083 verlaagd tarief voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen

*2021 € 0,05164 verlaagd tarief voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen

Belastingvermindering per elektriciteitsaansluiting 2013-2020

Jaar Tarief verblijfsfunctie Tarief ander functie
2013 € 318,62 € 119,62
2014 € 318,62 € 119,62
2015 € 311,84 Vervallen m.i.v. 1 jan. 2015
2016 € 310,81 n.v.t.
2017 € 308,54 n.v.t.
2018 € 308,54 n.v.t.
2019 € 257,54 n.v.t.
2020 € 435,68 n.v.t.
2021 € 461,62 n.v.t.

Opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) op aardgas (normaal tarief)

Jaar 0 t/m
170.000 m³ en blokverwarming
170.001 t/m
1 mln m³
meer dan 1 mln t/m
10 mln m³
meer dan 10 mln m³
2013 € 0,0023 € 0,0009 € 0,0003 € 0,0002
2014 € 0,0046 € 0,0017 € 0,0005 € 0,0004
2015 € 0,0074 € 0,0028 € 0,0008 € 0,0006
2016 € 0,0113 € 0,0042 € 0,0013 € 0,0009
2017 € 0,0159 € 0,0074 € 0,0027 € 0,0013
2018 € 0,0285 € 0,0106 € 0,0039 € 0,0021
2019 € 0,0524 € 0,0161 € 0,0059 € 0,0031
2020 € 0,0775 € 0,0214 € 0,0212 € 0,0212
2021 € 0,0851 € 0,0235 € 0,0232 € 0,0232

Opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) op aardgas (verlaagd tarief)

Jaar 0 t/m
170.000 m³
170.001 t/m
1 mln m³
meer dan 1 mln t/m
10 mln m³
meer dan 10 mln m³
2013 € 0,0004 € 0,0004 € 0,0003 € 0,0002
2014 € 0,0007 € 0,0009 € 0,0005 € 0,0004
2015 € 0,0012 € 0,0014 € 0,0008 € 0,0006
2016 € 0,0018 € 0,0021 € 0,0013 € 0,0009
2017 € 0,0026 € 0,0025 € 0,0027 € 0,0013
2018 € 0,0046 € 0,0040 € 0,0039 € 0,0021
2019 € 0,0084 € 0,0061 € 0,0059 € 0,0031
2020 € 0,0124 € 0,0081 € 0,0212 € 0,0212
2021 € 0,0137 € 0,0089 € 0,0232 € 0,0232

Voor aardgas dat wordt geleverd aan een CNG-vulstation is geen tarief vastgesteld.

Opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) op elektriciteit

Jaar 0 t/m
10.000 kWh
10.001 t/m
50.000 kWh
50.001 t/m
10 mln kWh
meer dan 10 mln kWh
zakelijk
2013 € 0,0011 € 0,0014 € 0,0004 € 0,000017
2014 € 0,0023 € 0,0027 € 0,0007 € 0,000034
2015 € 0,0036 € 0,0046 € 0,0012 € 0,000055
2016 € 0,0056 € 0,0070 € 0,0019 € 0,000084
2017* € 0,0074 € 0,0123 € 0,0033 € 0,000131
2018* € 0,0132 € 0,0180 € 0,0048 € 0,000194
2019* € 0,0189 € 0,0278 € 0,0074 € 0,0003
2020* € 0,0273 € 0,0375 € 0,0205 € 0,0004
2021* € 0,0300 € 0,0411 € 0,0225 € 0,0004

*2017 Voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen geldt het nultarief voor de ODE.

*2018 Voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen geldt het nultarief voor de ODE.

*2019 Voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen geldt het nultarief voor de ODE.

*2020 Voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen geldt het nultarief voor de ODE.

*2021 Voor elektriciteit die is geleverd aan oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen geldt het nultarief voor de ODE