Verduurzamen in de agrarische sector

Het verduurzamen van de agrarische sector is een belangrijke stap om de klimaatverandering aan te pakken en tegelijkertijd de productiviteit en het welzijn van boeren te verhogen. Er zijn verschillende manieren waarop de agrarische sector verduurzaamd kan worden:

Duurzame landbouwmethoden: Dit omvat het gebruik van duurzame landbouwmethoden, zoals agro-ecologie en biologische landbouw, die minder afhankelijk zijn van synthetische pesticiden en kunstmest. Dit kan bijdragen aan het behoud van biodiversiteit en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Efficiënt gebruik van water en energie: Het efficiënter gebruiken van water en energie kan de kosten voor boeren verlagen en tegelijkertijd bijdragen aan het verminderen van de milieu-impact. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door het gebruik van irrigatietechnieken die minder water verbruiken, of door het gebruik van zonnepanelen om energie op te wekken.

Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen: De agrarische sector is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Dit kan vermindert worden door het gebruik van duurzame landbouwmethoden, het verminderen van het gebruik van kunstmest en het opwekken van biogas uit dierlijke mest.

Het bevorderen van duurzame voedselsystemen: Duurzame voedselsystemen kunnen bijdragen aan het behoud van biodiversiteit, het verminderen van de milieu-impact van landbouw en het verhogen van de voedselzekerheid. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door het bevorderen van lokale en regionale voedselsystemen en het verminderen van de afhankelijkheid van import van voedsel.

Bedrijfstak 09 - Agrarische sectorInformatieplicht energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing is onderdeel van de Wet milieubeheer. Voor de Informatieplicht Agrarische Sector is een erkende maatregelenlijst (EML) opgesteld. Deze dient gerapporteerd te worden in de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Rapporteren verloopt via eHerkenning niveau 1 of hoger.

Verbruikt uw accommodatie meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ gas per jaar? Dan moet u voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Nog niet voldaan aan de informatieplicht energiebesparing?  Wij helpen u graag hiermee. Kijk hier hoe andere bedrijven ons beoordelen.

Wij leggen u graag uit hoe u dit het beste kan doen. Bekijk hier ons stappenplan.

Regel vandaag nog de Informatieplicht.

U kunt het aan Energy Department uitbesteden

Bij uitbesteding heeft u geen eHerkenning nodig

Energy Department neemt alle zorgen uit handen

Wij gaan direct voor u aan de slag

Ontvang binnen 4 werkdagen uw certificaat

Informatieplicht Agrarische Sector ‐ Verdeling toepasselijke erkende maatregelen – 22 januari 2020

Informatieplicht energiebesparing Agrarische sector

De codes die onderaan de figuur staan zoals FA1, FB1, GA1 enz. zijn de coderingen van de erkende maatregelen. De uitgebreide omschrijvingen van de erkende maatregelen per bedrijfstak vindt u hier.