Energietransitie: De regels voor bedrijven in het Klimaatakkoord.

https://www.edepartment.nl/wp-content/uploads/2020/03/Ontwerp-zonder-titel-3-1280x448.png

 

De energietransitie is in volle gang. De overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie is haast niet te missen. Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen moet nog veel veranderen. Een hele opgave, maar het biedt zeker kansen voor bedrijven. Energy Department zocht uit aan welke wetten en regels bedrijven zich moeten houden. Zo komt uw bedrijf niet voor verassingen te staan.

In het Klimaatakkoord staat dat Nederland in 2030 49% minder CO2 moet uitstoten ten opzichte van 1990. In 2050 moet dit 95% zijn, een flinke opgave. Zo ook voor het bedrijfsleven. De overheid neemt maatregelen om deze doelen te bereiken.

 

Wat betekent de energietransitie voor bedrijven?

De overheid verplicht bedrijven om bij te dragen aan de energietransitie. Met behulp van verschillende subsidies wordt de energietransitie gestimuleerd en door verschillende regels moeten bedrijven tot actie overgaan. Met de volgende wet- en regelgeving moeten bedrijven in de toekomst rekening gaan houden:

 

2019: Informatieplicht energiebesparing

De eerste regelgeving die is de informatieplicht energiebesparing. Dit is een verplichting vanuit de overheid voor bedrijven die meer verbruiken dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 M3 gas per jaar.

Valt uw bedrijf onder de informatieplicht energiebesparing? Dan had u voor 1 juli 2019 in het Eloket van RVO moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd.

Heeft u dat nog niet gedaan? Energy Department kan u daarbij helpen. Op onze website staat duidelijk uitgelegd hoe.

 

2020: Led verlichting verplicht voor bedrijven

Vanaf 1 juli 2020 mogen bedrijven enkel nog ledverlichting gebruiken. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie hierover. Naar verwachting gaan bedrijven door deze verplichting 0,9 megaton minder aan CO2 uitstoten. Voor veel bedrijven kan dit zorgen voor een flinke investering. Daartegenover staat wel dat investeringen in LED verlichting binnen vijf jaar terugverdiend zijn.

Daarnaast kunnen bedrijven een fiscaal voordeel behalen als ze energiezuinige maatregelen nemen. Energie-investeringsaftrek (EIA) kan hierbij helpen. Deze regeling levert gemiddeld 11% voordeel op.

 

2020: Subsidies SDE+ & SDE++

In 2019 werd de subsidie SDE+ (Stimulering Duurzame Energie) veelvuldig gebruikt door bedrijven. Deze subsidie telt voor alle bedrijven die energie wilde opwekken uit hernieuwbare bronnen. Wegens succes komt in het voorjaar van 2020 een extra subsidieronde SDE+. Hiervoor heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 4 miljard euro beschikbaar gesteld.

De overheid wil in 2020 dat 14% van alle energie in Nederland uit hernieuwbare bronnen komt. Om deze doelstelling te stimuleren maakt de opvolger van de SDE+ subsidie zijn intrede: de SDE++ subsidie. Naast hernieuwbare energie krijgen bedrijven ook subsidie voor CO2 reductie technieken. Denk hierbij aan het afvangen, hergebruiken en opslaan van CO2. Deze subsidieronde in september 2020 zal een budget hebben van 5 miljard euro. Het bedrijfsleven, met name het mkb, kan hier flink van profiteren. De verwachting is dus ook dat veel bedrijven gebruik zullen maken van deze subsidie. Energy Department kan bedrijven daarmee helpen.

 

2021: Aardgasvrije gemeenten

In 2021 moet elke gemeente een transitievisie warmte hebben opgesteld. Hierin leggen gemeenten een tijdspad vast waarin verschillende wijken van het aardgas gaan. Een grote stap in de energietransitie dus. Het doel is om vanaf 2021 50.000 gebouwen per jaar aardgasvrij te maken.

Het is daarom handig voor bedrijven om bij de gemeente te controleren of en wanneer zij van het aardgas af moeten. Hier kunnen namelijk aantrekkelijke subsidies voor vrij worden gemaakt.

 

2023: verplicht energielabel C voor kantoren

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Dit is een belangrijk onderdeel van de overheid om de klimaatdoelstelling van 2030 te halen. De overheid streeft zelfs naar een energieneutraal gebouwde omgeving in 2050. Het is voor kantoren daarom verstandig om uit te zoeken welke subsidies gelden voor energiebesparende maatregelen. De subsidiewijzer van RVO kan daarbij helpen. Hierin staan alle subsidies die voor kantoren en bedrijven open staan.

Verplicht energielabel C hebben geldt niet als:

 • de kantoorruimte wordt gebruikt als nevenfunctie;
 • de oppervlakte van de kantoorruimte kleiner is dan 50% van de totale oppervlakte van het gebouw;
 • het gaat om monumenten;
 • het gaat om panden die binnen twee jaar worden gesloopt, getransformeerd of onteigend.

Mocht een pand in 2023 nog geen energielabel C hebben, dan mag het niet als kantoor worden gebruikt.

 

2024: Opnieuw controle informatieplicht.

Vanaf 1 juli 2024 worden opnieuw controles voor de informatieplicht energiebesparing uitgevoerd. Bedrijven die in 2019 nog niet voldeden aan bepaalde maatregelen, worden hierop gecontroleerd.

Alle maatregelen dienen in 2024 genomen te zijn. Mocht dit niet het geval zijn, ontvangt het bedrijf een boete.

Voor elke branche is er een Erkende Maatregelen Lijst (EML) opgesteld. Energy Department heeft deze voor u op een rij gezet.

Al deze maatregelen zijn binnen vijf jaar terugverdient, vandaar dat de controles in 2024 zijn.

 

2030: 1,5 miljoen huizen gasvrij

Het klimaatakkoord van Parijs vereist dat er niet meer energie moet worden geput uit fossiele bronnen. Het is daarom noodzaak om het gebruik van aardgas te stoppen. Het doel vanaf 2021 om 50.000 gebouwen per jaar aardgasvrij te maken wordt opgeschroefd in 2030. Vanaf dat jaar gaat het aantal naar 200.000 per jaar.

 

2030: 49% CO2 reductie t.o.v. 1990, 100% in 2050

Alle maatregelen die hierboven staan beschreven zijn opgesteld om 1 doel te halen: energieneutraal in 2050. Als tussendoel wil de overheid een CO2 reductie van 49% t.o.v. 1990 realiseren in 2030. Overheid, provincies, gemeenten, bedrijven en particulieren. Om deze doelstellingen te bereiken moet iedereen samenwerken om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Het eerste klimaatplan voor de periode tussen 2021 en 2030 is al aangeboden. Het is nu aan heel Nederland om dit te realiseren!

Alle wet- & regelgeving voor de energietransitie op een rij:

 • 2019: Informatieplicht (5 jaar tijd voor energiebesparing)
 • 2020: Led verlichting verplicht voor bedrijven
 • 2020: SDE++ subsidie (zonnepanelen)
 • 2021: Eerste plannen voor aardgasvrije gemeenten
 • 2023: Verplicht energielabel C voor kantoren
 • 2024: Opnieuw controle informatieplicht
 • 2030: 1,5 miljoen huizen gasvrij
 • 2030: 49% CO2 reductie t.o.v. 1990
 • 2050: 100% CO2 reductie t.o.v. 1990

Vond u dit een interessante blog? Klik hier en support Energy Department.

Chendo Melgers

Laat een reactie achter