Energietrends 2020: wat kan het bedrijfsleven verwachten?

12 december 2019by Chendo Melgers0
https://www.edepartment.nl/wp-content/uploads/2019/12/energie-ontwikkelingen-en-trends-2020-1.jpg

Energietrends 2020: wat kan het bedrijfsleven verwachten?

2019 was het jaar van de energietransitie: de omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Wetten werden opgesteld, subsidies werden afgegeven en controles zijn begonnen. Dit om zo snel mogelijk het einddoel te bereiken: CO2-neutraal in 2050.

2020 staat alweer voor de deur. Voor de experts van Energy Department dus een goed moment om de energietrends te bekijken. Wat gaat er veranderen en wat betekent dat voor u?

Klimaatakkoord centraal

In het klimaatakkoord van 2019 stond één doel centraal: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49% ten opzichte van 1990. Daarnaast wil Nederland in 2050 volledig klimaatneutraal zijn.

Om deze doelen te bereiken maakt de overheid gebruik van de volgende factoren:
– Stimulatie
– Verplichtingen
– Handhaving
– Innovatie
Wat dit betekent voor de trends en ontwikkelingen leest u in dit overzicht.

1. Duurzaamheid gaat nog meer gestimuleerd worden

Om de doelstellingen te halen gaat de overheid bedrijven stimuleren om zelf duurzame energie op te wekken. Dit wordt gedaan in de vorm van subsidies. Als een bedrijf hernieuwbare energie opwekt, komt het in aanmerking voor een subsidie.

In 2019 werd de subsidie SDE+ (Stimulering Duurzame Energie) veelvuldig gebruikt door bedrijven. Deze subsidie gold voor alle bedrijven die energie wilde opwekken uit hernieuwbare bronnen. Wegens succes komt in het voorjaar van 2020 een extra subsidieronde SDE+. Hiervoor heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat 1,5 tot 2 miljard euro vrijgehouden.
 
De invulling en opzet zal precies hetzelfde zijn als de najaarsronde van 2019. Hierbij zijn er drie verschillende fases waar subsidie aangevraagd kan worden. Bij elke nieuwe fase wordt het subsidiebedrag per kWh verhoogd. Voor elke fase geldt wel: wie als eerst komt, wie als eerst maalt.
 
Daarnaast wil de overheid in 2020 dat 14% van alle energie in Nederland uit hernieuwbare bronnen komt. Om deze doelstelling te stimuleren maakt de opvolger van de SDE+ subsidie zijn intrede: de SDE++ subsidie. Naast hernieuwbare energie krijgen bedrijven ook subsidie voor CO2 reductie technieken. Denk hierbij aan het afvangen, hergebruiken en opslaan van het CO2. Deze subsidieronde in september 2020 zal een budget hebben van 5 miljard euro. Het bedrijfsleven, met name mkb, kan hier flink van profiteren. De verwachting is dus ook dat veel bedrijven gebruik zullen maken van deze subsidie.
Lees hier meer over subsidies

 

2. Bedrijfsleven gaat meer betalen voor de energietransitie

De belasting op aardgas gaat omhoog. De stijging van de belasting moet ervoor zorgen dat meer bedrijven en huizen van het aardgas afgaan.
 
Het tarief voor een kubieke meter gas zal met 3,99 cent stijgen naar 33,30 cent. In de zes jaren daarna zal het nog eens één cent per jaar extra stijgen.
De belasting op elektriciteit gaat daarentegen omlaag. Vooral huishoudens zijn hierbij gebaat. Het tarief van de eerste belastingschijf voor elektriciteit zal in 2020 namelijk dalen met 0,09 cent tot 9,77 cent per kWh.
Wat deze cijfers voor de portemonnee betekenen is per situatie verschillend. Milieu Centraal heeft hiervoor een rekentool gemaakt waarmee deze kan worden berekend. Mensen met een goed geïsoleerde woning/bedrijf gaan er relatief het meest op vooruit. Degene met slecht geïsoleerde, oude panden gaan er juist op achteruit. Voor bedrijven geldt dat zij over het algemeen meer moeten betalen.
Naast bedrijven komen uiteraard ook consumenten voor in de energietrends 2020. Voor de gemiddelde huishouden geldt dat de gemiddelde energierekening zal dalen. Dit komt doordat de belastingtarieven dalen en de energieprijzen van de drie grootste energieproducenten Essent, Vattenfall en Eneco in 2020 gelijk blijven. Dit betekent dat een gemiddeld huishouden zo’n 70 euro goedkoper uit is. Naar verwachting zal dit alleen over 2020 zijn en gaat de belasting vanaf 2021 weer stijgen.

 

Wilt u het maximale uit uw energiemanagement halen? Lees hier wat een energieadviseur voor je kan doen.

 

3. Ledverlichting wordt de norm

Naast stimulatie worden ook bepaalde verplichtingen aan bedrijven gesteld om zo snel mogelijk over te stappen op duurzaamheid. Zo moeten bedrijven vanaf 2020 over op ledverlichting en moeten ze meer bijdragen aan de Opslag Duurzame Energie (ODE).
Vanaf 1 juli 2020 mogen bedrijven enkel nog ledverlichting gebruiken, zo heeft de Tweede Kamer besloten. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie hierover. Naar verwachting gaan bedrijven door deze verplichting 0,9 megaton minder aan CO2 uitstoten. Voor veel bedrijven kan dit zorgen voor een flinke investering. Daartegenover staat wel dat investeringen in ledverlichting binnen vijf jaar terugverdiend zijn. Daarnaast kunnen bedrijven een fiscaal voordeel behalen als ze energiezuinige maatregelen nemen. Energie-investeringsaftrek (EIA) kan hierbij helpen. Deze regeling levert gemiddeld 11% voordeel op. De verkoop van ledverlichting zal hierdoor naar verwachting stijgen.
Naast de verplichte ledverlichting heeft de overheid besloten dat bedrijven meer moeten bijdragen aan de Opslag Duurzame Energie (ODE) dan particulieren. Afgelopen jaar betaalden zakelijk Nederland nog de helft, vanaf 1 januari 2020 wordt dat twee derde. De ODE is een heffing op het verbruik van aardgas en elektriciteit. Deze heffing is in 2013 ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren. Vooral grootverbruikers kunnen een hogere rekening verwachten. Het kabinet vindt namelijk dat elk bedrijf een eerlijke bijdrage aan de energietransitie moet leveren.
Ledverlichting wat voor u? Lees hier meer over de mogelijkheden

 

4. Overheid gaat naast stimuleren ook bestraffen

Voor 1 juli 2019 moesten bedrijven die boven de 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 M3 gas verbruiken voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. In 2020 worden hierop controles uitgevoerd.
Met de informatieplicht geven bedrijven aan wat zij doen op het gebied van energiebesparing. Met de informatieplicht wilt het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. Meer dan 50% van de bedrijven die de informatieplicht in dient te vullen heeft dit nog niet gedaan. Bij degene die het nog niet heeft ingediend, zullen controles worden uitgevoerd. De RVO heeft hiervoor 120 Energie Experts gevraagd. Deze experts zullen voor verschillende gemeentes de controles op bedrijven uitvoeren. Mochten bedrijven daarna nog niet hebben voldaan aan de informatieplicht, treedt er handhaving op met eventuele boetes. Gezien het aantal bedrijven dat nog moet voldoen aan de informatieplicht is de kans groot dat boetes ook daadwerkelijk worden uitgedeeld. Controleer dus of uw bedrijf hieraan moet voldoen.
Informatieplicht nog doen? Meer informatie is hier te vinden

 

5. Steeds meer bedrijven gaan over op slimme technologie

De afgelopen jaren is slimme technologie steeds belangrijker geworden in het bedrijfsleven. Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om het verbruik te verminderen door slimme apparaten te gebruiken.
 
Er is geen twijfel over mogelijk dat technische innovatie steeds belangrijker wordt in onze samenleving. Door de ontwikkelingen in duurzame energie geldt dit ook voor slimme technologie. Vroeger dachten veel mensen nog dat deze technologie alleen voor moderne gebouwen toepasbaar is. Tegenwoordig is bekend dat dit niet het geval is. Zelfs zeer oude gebouwen kunnen slim worden gemaakt zonder grote aanpassingen. Hierbij kan worden gedacht aan een slimme stekker, slimme thermostaat en zelfs slimme vloerverwarming. De vraag is dan ook: wanneer stapt u over op slimme technologie?
Naast Slimme technologie wordt elektrisch rijden ook steeds aantrekkelijker. In het klimaatakkoord is opgenomen dat de huidige belastingvoordelen niet zullen eindigen in 2021 maar de komende jaren grotendeels blijven bestaan. Zo betalen kopers van een elektrische auto tot 2025 geen aanschafbelasting (bpm) en motorrijtuigbelasting. De bijtelling zal echter wel worden verhoogd van 4% naar 8%. Naast deze voordelen is in de Green Deal van Eurocommissaris Frans Timmermans het doel van 1 miljoen laadpalen in Europa voor 2025 opgesteld. Door deze ontwikkelingen is de verwachting dat het aantal elektrische auto’s in Nederland de komende jaren flink zal stijgen.
Lees hier meer over de mogelijkheden voor uw organisatie

 

6. Slimmer omgaan met laadmomenten

 

De overgang naar elektriciteit uit zon en wind gaat zo snel dat het huidige energiesysteem tegen zijn grenzen aanloopt. Het net kan de capaciteit op drukke momenten amper aan.
Het netwerk moet worden vergroot door netbeheerders. Als dit niet gebeurt ontstaat de kans dat consumenten en bedrijven moeten betalen om terug te mogen leveren aan het net. Zij worden dus gestraft terwijl ze juist groene stroom opwekken. Om dit tegen te gaan opperen energieproducenten om slim om te gaan met laadmomenten. Energieproducenten kunnen aangeven wanneer er bijvoorbeeld veel wind- of zonnestroom op het net komt. Als deze momenten gebruikt worden om auto’s op te laden kan drukte op het stroomnet worden voorkomen. Daarnaast kunnen energieproducenten zelfs instellingen doorvoeren waardoor bijvoorbeeld een auto genoeg wordt opgeladen om 100 kilometer te rijden. Dat zijn manieren om slimmer om te gaan met laadmomenten. Deze vorm van capaciteit verdelen wordt al uitgevoerd in Amsterdam, nu de rest van Nederland nog.
Vond u dit een interessante blog? Klik hier en support Energy Department.

Chendo Melgers

Leave a Reply